“ლიბერთი ბანკი” გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში გაწევრიანდა

“ლიბერთი ბანკი” გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში გაწევრიანდა.

- რეკლამა -

- რეკლამა -

თანამშრომლობის ფარგლებში, “ლიბერთი” სრულიად გაიზიარებს UN Women-ის ხედვასა და პრინციპებს ბანკში დასაქმებული ქალების ეკონომიკური გაძლიერების მხარდასაჭერად, რაც ითვალისწინებს:

1. მაღალი დონის კორპორაციული ხელმძღვანელობის ჩამოყალიბებას გენდერული თანასწორობისთვის;

2. დასაქმებული ქალებისა და მამაკაცების სამართლიან მოპყრობას, მათ პატივისცემას და მხარდაჭერას ადამიანის უფლებების მიმართულებით და დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად;

3. დასაქმებული ქალებისა და მამაკაცების ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფას;

4. ქალთა განათლების, ტრენინგებისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას;

5. კომპანიის განვითარებას, მიწოდების ჯაჭვისა და მარკეტინგის ისეთი პრაქტიკის დანერგვას, რაც ქალებს გააძლიერებს;

6. დასაქმებულთა ინიციატივების ადვოკატირების გზით, მათი თანასწორობის ხელშეწყობას;

7. გენდერული თანასწორობის კუთხით მიღწეული პროგრესის გაზომვას და შედეგების გასაჯაროვებას;

“ლიბერთის” მენეჯმენტი მიიჩნევს, რომ თანასწორობა ჯანსაღი სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს, რომლის გაუმჯობესება “ლიბერთის” ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. UN Women-თან თანამშრომლობა კი ამ პრიორიტეტების დანერგვას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, ქალების გაძლიერებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის გლობალური მანდატი აქვს. მასთან პარტნიორობით, კერძო კომპანიები და საქველმოქმედო ორგანიზაციები მუდმივად იღებენ საერთაშორისო აღიარებას იმ განხორციელებული ცვლილებებისთვის, რომელიც ემსახურება მთავარ მიზანს – თანაბარუფლებიანობას, რომ არც ერთი გოგონა და ქალი არ დარჩეს უკანა პლანზე.

R

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები