საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი:
თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. 47/57

ტელეფონი:
+(995) 555 400055 – ახალი ამბების რედაქცია
+(995) 555 934934 – სარეკლამო სამსახურიEmail: info@kvira.ge
marketing@kvira.ge
region@kvira.ge
FB გვერდი: https://www.facebook.com/kvira.ge/

- რეკლამა -