დმანისში მომხდარი ფაქტები არ უნდა დარჩეს უყურადღებოდ!

0

მიმდინარე წლის 15 სექტემბერს მედიის საშუალებით გავრცელდა დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის, გოგი ბარბაქაძის განცხადება, სადაც იგი დეპუტატ კახა ოქრიაშვილს მასზე და სხვა კანდიდატებზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. მისივე ინფორმაციით, კანდიდატების ნაწილმა ზეწოლას ვერ გაუძლო და კენჭისყრაზე უარი განაცხადა.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ აზრით, დმანისის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით, ორი განსხვავებული საკითხი ფიქსირდება. კერძოდ: 1) დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის, გ. ბარბაქაძის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების ფაქტი, რომელიც ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მოწმეებთან გასაუბრების შედეგად დასტურდება. საქმე ეხება, გამგებლის მხრიდან მუნიციპალიტეტის სოფლის რწმუნებულებისაგან მხარდამჭერთა სიების შეგროვებას. სწორედ, მოცემული დავალების შეუსრულებლობის გამო, გათავისუფლებულია 3 სოფლის რწმუნებული. „მრავალეროვანი საქართველოს“ მოთხოვნით, ამ საკითხს იხილავს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია. ასევე, საქმეში ჩართული მხარეებიდან ახსნა-განმარტებები მოისმინა დმანისის მუნიციპალიტეტის საოლქო საარჩევნო კომისიამ. მათ მიერ გამოგზავნილი პასუხიდან ირკვევა, რომ რწმუნებულები ადასტურებენ სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს. ასევე, მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ დავალების შეუსრულებლობის, მხარდამჭერთა სიების შედგენაზე უარის თქმის გამო, მოხდა მათი დათხოვა აღნიშნული პოზიციებიდან. ამ ეტაპზე, უწყებათაშორის კომისიაში, პროკურატურის წარმომადგენლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ზემოაღნიშნულ საკითხზე მიმდინარეობს მოკვლევა.
2) რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომელიც მოიცავს გამგებლის მიერ დასახელებულ ბრალდებებს, „მრავალეროვანმა საქართველომ“ მიმართა ცესკოს, ინფორმაციის გამოთხოვის მოთხოვნით. საკითხი ეხებოდა, მოცემულ ოლქში დარეგისტრირებულ კანდიდატთა რაოდენობას. არასამთავრობოს სურდა, დაედასტურებინა მაჟორიტარობისა და მერობის კანდიდატთა ზუსტი ნუსხა, ოლქის მასშტაბით. მონიტორინგმა ცხადყო, რომ ბევრმა მათგანმა უარი განაცხადა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე, ან ვერ შეძლო დარეგისტრირება და ავტომატურად ამოვარდა მონაწილეთა სიიდან. დამატებით, მინდა გაცნობოთ, რომ ამ ეტაპზე, დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გვაქვს პასუხი მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით, საიდანაც ირკვევა, რომ დღეის მდგომარეობით, დარეგისტრირებულია მხოლოდ ერთი კანდიდატი – გ. ბარბაქაძე, განაცხადი კი უკან არავის გაუთხოვია. საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა აგრძელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკვლევას და ზემოაღნიშნული ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში, შესაბამის განცხადებას გააკეთებს.
აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ორი განსხვავებული საკითხი არ არის ურთიერთგამომრიცხავი შინაარსის და გამგებლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში, მის ბრალეულობას არ შეამსუბუქებს.
ბოლოს კი გვინდა სიტუაციური ანალიზი აღგიწეროთ ოლქის მასშტაბით. საგულისხმოა ის გარემოება, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ ხელთ არსებული ინფორმაციით, დმანისის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მხრიდან ამომრჩევლებზე ზეწოლას. უფრო მეტიც, ადგილზე შექმნილია არაჯანსაღი წინასაარჩევნო გარემო. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს „მრავალეროვანმა საქართველომ“ თხოვნით მიმართა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორის კომისიას, რათა დმანისის მუნიციპალიტეტში ჩაატაროს კომისიის გასვლითი სხდომა. დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ ვაცხადებთ, რომ „მრავალეროვანი საქართველო“ აგრძელებს საკითხზე ღრმა მოკვლევას და უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ ვრცელ ინფორმაციას მოცემული თემის ირგვლივ”.

კომენტარები

კომენტარი