გაერთიანებულმა ოპოზიციამ საარჩევნო სისტემის შეცვლის მიზნით პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებები დაარეგისტრირა

გაერთიანებულმა ოპოზიციამ საარჩევნო სისტემის შეცვლის მიზნით პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებები დაარეგისტრირა. კანონპროექტის ინიცირება პარლამენტში, მომავალ კვირას მოხდება.

- რეკლამა -

- რეკლამა -

კანონპროექტის თანახმად, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, შერეული საარჩევნო სისტემის (პროპორციული და მაჟორიტარული) ფარგლებში, მანდატების განაწილების წესი იცვლება. ოპოზიციის განმარტებით, არჩევნებში მონაწილე იმ პარტიის/საარჩევნო ბლოკის კუთვნილი მანდატების რაოდენობა, რომელმაც 3%-იანი საარჩევნო ზღურბლი გადალახა, განისაზღვრება 150-ის (პარლამენტის წევრთა სრული რაოდენობის) იმდენი პროცენტით, ხმათა რამდენი პროცენტიც მიიღო პარტიამ/საარჩევნო ბლოკმა პროპორციული საარჩევნო სისტემით.

“შესაბამისად, პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მაჟორიტარი კანდიდატების მიერ მოპოვებული მანდატების რაოდენობა პარტიული სიიდან ზემოაღნიშნული კუთვნილი მანდატების რაოდენობამდე შეივსება, ხოლო თუ პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მაჟორიტარი კანდიდატების მიერ მოპოვებული მანდატების რაოდენობა ტოლია ან აღემატება მისი კუთვნილი მანდატების რაოდენობას, პარტიული სიიდან მას არცერთი მანდატი აღარ მიეკუთვნება“, – განმარტავს ოპოზიცია.

გარდა ამისა, ცვლილებებით, მაჟორიტარული არჩევნები არა ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში, არამედ 10 მრავალმანდატიან (6-, 7- და 8-მანდატიან) საარჩევნო ოლქში ტარდება.

პროექტში აღნიშნულია, რომ “ამომრჩეველი თავის პირველ ხმას აძლევს მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქში წარდგენილ ერთ კანდიდატს, ხოლო მეორე ხმას – ერთ პარტიას/საარჩევნო ბლოკს. ერთი მრავალმანდატიანი ოლქიდან აირჩევა პარლამენტის იმდენი წევრი, რამდენმანდატიანიც არის ეს ოლქი, და არჩეულად ჩაითვლებიან ის კანდიდატები, რომლებიც სხვებზე მეტ ხმას მიიღებენ“.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები