თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფლებში მონიტორინგი ჩატარდა

თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე ხუთივე სოფელში: სეროდანში, პანტიანში, ნადიკვარში, თეთრიწყლებში და კობაძეებში,  მუდმივად მცხოვრები პირების მონიტორინგი ჩატარდა, რაც კალენდარული წლის განმავლობაში პირთა, ფაქტობრივად, ცხოვრების შემოწმებასა და მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, ან შეწყვეტის საკითხის განხილვას ითვალისწინებდა.

- რეკლამა -

- რეკლამა -

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა, რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში, ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში, ჯამურად, 9 თვის, ან 9 თვეზე მეტი ვადით, ფაქტობრივად, ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში.

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე პირებისთვის გაიცემა სოციალური შეღავათები „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ – საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მონიტორინგი, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების შესაბამისად, განსაზღვრულმა უფლებამოსილმა პირებმა განახორციელეს.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები