ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ტერორიზმის გლობალური ინდექსის ბოლო მონაცემებით, საქართველოში ტერორიზმის გავლენა შეფასებულია, როგორც “ძალიან დაბალი”

0

ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის (IEP) ტერორიზმის გლობალური ინდექსის ბოლო მონაცემებით, საქართველოს პოზიცია წინა წელთან შედარებით 1 პუნქტით, ხოლო 2017 წელთან შედარებით – 13 პუნქტით გაუმჯობესდა.
163 ქვეყანას შორის საქართველო 90-ე ადგილს იკავებს. ანგარიშის მიხედვით, ქვეყანაში ტერორიზმის გავლენა შეფასებულია, როგორც „ძალიან დაბალი“.
ტერორიზმის გლობალური ინდექსის ანგარიშები 2012 წლიდან ქვეყნდება.
პირველ ოთხ ადგილს იკავებს და, შესაბამისად, ტერორიზმის გავლენით შეფასებულია როგორც „ყველაზე მაღალი“: ავღანეთი, ერაყი, ნიგერია და სირია.
ქვეყნისათვის მინიჭებული ქულა და ადგილი ინდექსში განისაზღვრება წლის განმავლობაში მოწყობილი ტერაქტების რაოდენობით, მსხვერპლის რაოდენობით, დაშავებულთა რაოდენობით, მატერიალური ზარალის მოცულობით.

კომენტარები

კომენტარი