“გარემოსდაცვითი დემოკრატია – ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები” – შიდა ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ტრენინგები ჩატარდა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი საინფორმაციო კამპანიას თემაზე “გარემოსდაცვითი დემოკრატია – ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები” აგრძელებს.

- რეკლამა -

- რეკლამა -

კამპანიის ფარგლებში, ტრენინგები გაიმართა ბორჯომში და მას შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტების საჯარო, ადგილობრივი არასამთავრობო და მედიასექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ტრენინგის მონაწილეებმა ორჰუსის კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლებებისა და ვალებულებების და გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობის შესახებ მიიღეს ინფორმაცია.

აღნიშნული ტრენინგების ჩატარება მიზნად ისახავს ორჰუსის კონვენციით ქვეყნის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობას. ორჰუსის კონვენცია, რომლის მხარეც საქართველო 2001 წელს გახდა, ხელმომწერ სახელმწიფოებს ავალდებულებს, უზრუნველჰყონ გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა და ამ სფეროში მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი ადამიანის გარემოსდაცვით უფლებებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებულ ტრენინგებს 2019 წლის ბოლომდე საქართველოს ყველა მხარის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან გამართავს.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები