„ახალგაზრდა ადვოკატები“: ლისის ტბის საქმეზე პროკურატურა მამუკა ხაზარაძის მოწმის სახით დაკითხვას შეგნებულად არ ახდენს

0

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ საქართველოს მთავარ პროკურატურას ლისის ტბის წართმევის საქმეზე მამუკა ხაზარაძის მოწმის სახით გამოკითხვის მოთხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართა.
კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ, 2012 წლის დეკემბრიდან, ქონებაჩამორთმეული ბიზნესმენი, რამაზ ახვლედიანი, მმართველი პოლიტიკური პარტიის უკვე მეხუთე მთავარი პროკურორიდან უშედეგოდ მოითხოვს დაზარალებულად ცნობასა და საქმეზე შეჭმარიტების დადგენას – „გახორციელებული საგამოძიებო მოქმედებები არასაკმარისია და, პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, არ ხდება საქმის გამოძიებით რეალური დაინტერესება“.
„ახალგაზრდა ადვოკატები“ მოითხოვს, საგამოძიებო უწყებამ დაკითხოს რამაზ ახვლედიანის ბიზნესპარტნიორი, „თი-ბი-სი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე, მამუკა ხაზარაძე, რომელიც, ქონების დათმობის პროცესში, წარმოადგენდა რამაზ ახვლედიანის ბიზნესპარტნიორს.
„მამუკა ხაზარაძემ ამ პროცესში დუმილი ამჯობინა და გაურიგდა მიხეილ სააკაშვილსა და მაშინდელ ხელისუფლებას და რამაზ ახვლედიანს განუცხადა, რომ თავი სამართლებრივი საშუალებებით დაეცვა – „კონსტიტუცია დაიცავდა“. მამუკა ხაზარაძის მოწმის სახით დაკითხვით უნდა დადგინდეს, თუ რა ინფორმაციას ფლობდა ბიზნესმოწილე და პარტნიორი იმ პროცესის შესახებ, რომელიც ქონების დათმობის პერიოდს უკავშირდება. მამუკა ხაზარაძის დაკითხვა ემსახურება მნიშვნელოვან იურიდიულ ინტერესს, ვინაიდან რამაზ ახვლედიანის მიმართ ქონების დათმობის შემდეგ, პრეზიდენტის განკარგულებით, იმავე საპროექტო პირობებით, დათმობილი ქონების მესაკუთრე სწორედ მამუკა ხაზარაძე და მისი კომპანიები აღმოჩდნენ. შესაბამისად, მამუკა ხაზარაძის დაკითხვა საქმის ყოველმხრივ შესწავლისა და გამოძიებისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია. ამასთან, საქმეზე დაკითხული არ არიან საჯარო მოხელეები, რომლებმაც ქონების ნების საწინააღმდეგოდ დათმობაზე, რამაზ ახვლედიანის იძულება გაახორციელეს. მხარემ აღნიშნული პირების დაკითხვის მოთხოვნით პროკურატურას, ჯერ კიდევ, 2017 წლის 13 თებერვლის განცხადებით მიმართა.
„ახალგაზრდა ადვოკატები“ მოითხოვს, სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაცია მისცეს 2006 წლის 4 ნოემბერს რამაზ ახვლედიანის ფინანსურ პოლიციაში დაბარების ფაქტს, სადაც ბიზნესმენს დააწერინეს განცხადება ლისის ტბის სახელმწიფოს სასარგებლოდ დათმობის თაობაზე.
„საქმის მასალებიდან დასტურდება, რომ რამაზ ახლედიანი იძლებული გახდა, თბილისის მაშინდელი მერიისა და მთავრობის სახელზე დაეწერა განცხადება და ეღიარებინა, რომ, 1999 წლის საჯარო ხელშეკრულებით, ასევე – პრეზიდენტის 2006 წლის 14 ივლისის განკარგულებით, ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა და მოითხოვა საიჯარო ხელშეკრულების გაუქმება, რომლის მიხედვითაც მას გადაეცა ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული შენობა – ნაგებობები და რომელიც ბიზნესმენს უკვე გამოსყიდული ჰქონდა. წერილში, ნების საწინააღმდეგოდ, რამაზ ახვლედიანმა უარი განაცხადა პრეზიდენტის განკარგულებით გადაცემულ 63,5 ჰა არასოსაფოლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში მიღების უფლებაზეც და ეკონომიკის სამინისტროსგან უკვე გამოსყიდულ შენობა-ნაგებობებზეც. ამ განცხადებიდან მე-6 დღეს, 2006 წლის 10 ნოემბერს, მიხეილ სააკაშვილმა გამოსცა ახალი განკარგულება და 1999 წელს რამაზ ახვლედიანის მიერ შეძენილი და 2006 წელს პრეზიდენტის განკარგულებითვე გადაცემული ქონება, ჩამოერთვა.
„ახალგაზრდა ადვოკატები“ ცალსახად აცხადებს, რომ უფლებას არ მისცემს არც ერთ პარტიას, პოლიტიკოსს, სამოქალაქო ორგანიზაციას, ექსპერტს თუ ჟურნალისტს, ლისის ტბის წართმევის საქმეზე საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოს და რამაზ ახვლედიანის სამართლიანი ბრძოლა წინა ხელისუფლების მიერ წართმეული საკუთრების დაბრუნებისთვის, მამუკა ხაზარაძის მიმართ, ხელისუფლებიდან მომდინარე დავალების ნაწილად წარმოაჩინონ. ორგანიზაცია, რომელიც 2015 წლიდან არაერთი საჯარო განცხადებით ცდილობს ლისის ტბის წართმევის საქმეზე საზოგადოების ინფორმირებას, მოქმედებს რამაზ ახვლედიანის საუკეთესო ინტერესების დაცვის უფლებით“, – ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ცნობისთვის, 2018 წლის 27 დეკემბრის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტარციულ საქმეთა პალატის განჩინებით, რამაზ ახვლედიანის საკასაციო საჩივარი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და მამუკა ხაზარაძის ს.ს. „ლისი ლეიქ დეველოპმენტის“ წინააღმდეგ, დასაშვებად იქნა ცნობილი და განხილულ იქნება მხარეთა დასწრების გარეშე. მოცემულ შემთხვევაში, არსებობდა საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის საფუძველი. შესაბამისად, საქმე მოიცავს სამართლებრივ პრობლემას, რომლის გადაწყვეტაც ხელს შეუწყობს სამართლის განვითარებასა და ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებას. რამაზ ახვლედიანის საკუთრების უფლებები, 2012 წლის შემდგომ, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში აღმოჩნდა აღდგენილი, როდესაც, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2018 წლის 11 ივლისის გადაწყვეტილებით, სრულად დააკმაყოფილა ბიზნესმენის კომპანიის „თბილისის ტურისტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი – ლისის ტბის“ სააპელაციო საჩივარი და სამართლებრივი ძალისმქონედ იქნა აღიარებული ლისის ტბაზე „საკურორტო (წყლის ამოღების გარეშე) და სპორტული მიზნით წყლის ობიექტით ან მისი ნაწილით სპეციალური წყალსარგებლობის“ ლიცენზიიდან წარმოშობილი ვალდებულებები და სამართლებრივი ურთიერთობებილი; თუმცა, გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში არ არის შესული. რაც შეეხება რამაზ ახვლედიანის საჩივარს ლისის ტბის წართმევის საქმეზე – სისხლის სამართლებრივი წესით საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და დაზარალებულად ცნობის თაობაზე საქართველოს მთავარ პროკურატურას 2012 წლის 27 ნოემბერს მიეწოდა, თუმცა საქმე უძრავად დევს.

კომენტარები

კომენტარი