მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფარგლებში, დაბა მანგლისში აზომვითი/აგეგმვითი სამუშაოები დასრულდა

0

მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფარგლებში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, დაბა მანგლისში, აზომვითი/აგეგმვითი სამუშაოები დასრულდა.
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საპილოტო არეალზე სულ 5686 მიწის ნაკვეთი აიზომა და 2000-მდე მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება დარეგისტრირდა. ამჟამად მიმდინარეობს სარეგისტრაციო პროცედურები კერძოდ, დოკუმენტაციის მოძიება და დამატებითი ინფორმაციის შესწავლა.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისი ერთ-ერთია იმ 12 დასახლებიდან, რომლებშიც, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი მიმდინარეობს. საპილოტო პროექტი მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ნაწილს წარმოადგენს და წინასწარ შერჩეულ არეალებზე სისტემურად და პროაქტიულად მოპოვებული და დამუშავებული მონაცემების საფუძველზე, მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას ითვალისწინებს.
პროექტის ფარგლებში, საპილოტო არეალებზე სრულად აიზომება და დარეგისტრირდება კერძო, სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები; შეიქმნება მონაცემთა ერთიანი ბაზა; მესაკუთრები, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს სათანადო საბუთების არქონის, დოკუმენტებში არსებული ხარვეზების, სამეზობლო დავების, საკადასტრო აზომვითი ნახაზისთვის საჭირო საფასურის თუ სხვა მიზეზების გამო ვერ ირეგისტრირებდნენ, ნაკვეთების რეგისტრაციას უფასოდ, მარტივად და ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლებენ; ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთვება.

კომენტარები

კომენტარი