„ძველი აღთქმის მინიატიურები ქართულ ხელნაწერებში“ – ალბომის წარდგინება გაიმართება

0

12 იანვარს, 15:00 საათზე, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიმართება ალბომის – „ძველი აღთქმის მინიატიურები ქართულ ხელნაწერებში“ წარდგინება.
როგორც „კვირას“ ორგანიზატორებმა განუცხადეს, გამოცემაში თავმოყრილია ძველი აღთქმის 252 მინიატიურა, რომლებითაც შემკულია XI-XVIII სს-ში შექმნილი 17 ქართული ხელნაწერი წიგნი. უდიდესი ნაწილი ძველი აღთქმის მინიატიურებისა XI-XVIII სს-ით დათარიღებული ფსალმუნების ილუსტრაციას ემსახურება. მასალა დალაგებულია თემატურად, ხოლო თითოეული თემის ფარგლებში – ბიბლიური ისტორიის ქრონოლოგიის გათვალისწინებით. ერთი და იგივე თემატური სიუჟეტი წარმოდგენილია სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ხელნაწერების საფუძველზე. ასე თავმოყრილი მინიატიურები კი საშუალებას გვაძლევს ნათლად წარმოვიდგინოთ ქართული ხელნაწერი წიგნის მხატვრულ-დეკორატიული სისტემის, სიუჟეტებისა და გრაფიკული ფორმების განვითარების პროცესი.
ალბომში წარმოდგენილია არა მხოლოდ სიუჟეტური კომპოზიციები, არამედ XII ს-ის მდიდრულად ილუსტრირებული ოთხთავების მოხატულობაში არსებული ძველი აღთქმის სიმბოლოებიც.
გამოცემაში სრულად არის თავმოყრილი და ქრონოლოგიური თვალსაზრისით განთავსებული კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ძველი აღთქმის სიუჟეტებისა თუ სახე-სიმბოლოების XI-XVIII სს-ში შექმნილი ყველა გამოსახულება.
ალბომი დიდ დახმარებას გაუწევს ქართული წერილობითი კულტურის ისტორიით დაინტერესებულ პროფესიონალებსა და ფართო საზოგადოებას, საფუძვლიანად გაეცნონ ბიბლიური თემატიკის ქართული ხელნაწერი წიგნების შექმისა და მხატვრული გაფორმების პრინციპებს.

კომენტარები

კომენტარი