ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლი რეგულარულად ხორციელდება

საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით, ღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი სამსახურები ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ, – ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს.

მათივე ცნობით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, სახელმწიფო კონტროლი და სახელმწიფო ზედამხედველობა, რაც საწარმოებში ღვინის ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას გულისხმობს, 14 კომპანიაში განხორციელდა. აღებულ 58 ნიმუშზე მიმდინარეობს ლაბორატორიული კვლევები. საანგარიშო პერიოდში, ინსპექტირება 30 კომპანიაში განხორციელდა, აღებული 125 ნიმუშიდან დარღვევა აღმოჩნდა 24-ში. უარი სერტიფიკატის გაცემაზე ეთქვა 9 კომპანიას. ამასთან ერთად, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების „SGS“ და „Bureau Veritas” მიერ გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ინსპექტირება 18 კომპანიის პროდუქციაზე განხორციელდა. აღებული 52 ნიმუშიდან დარღვევა აღმოჩნდა 1-ში. სერტიფიკატი გაუუქმდა 1 კომპანიას. ინსპექტირების პროცესი სერტიფიცირებისათვის წარდგენილი ალკოჰოლიანი სასმელის ნიმუშის ლოტთან შესაბამისობის დადგენას გულისხმობს.
პირველ კვარტალში, საექსპორტო ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით, 68 დეგუსტაცია ჩატარდა. სულ შემოვიდა 2941 ნიმუში, აქედან 152 ნიმუში შეფასდა უარყოფითად. ქართული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის გაძლიერების მიზნით, 2023 წლის 1 იანვრიდან, შიდა ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელები სავალდებულო სერტიფიცირებას დაექვემდებარა. ამ დრომდე, ადგილობრივ ბაზარზე სავალდებულო სერტიფიცირება მხოლოდ ადგილწარმოშობის ღვინოებსა და ჭაჭას ეხებოდა. საანგარიშო პერიოდში გაცემული 2976 შესაბამისობის სერტიფიკატიდან, 794 სერტიფიკატი ადგილობრივი ბაზრისთვის არის გაცემული.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები