საქართველო ინვაზიური სახეობების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას მასპინძლობს

0

საქართველო ინვაზიური სახეობების შესახებ სამუშაო ჯგუფის მეცამეტე შეხვედრას მასპინძლობს. შეხვედრის მონაწილეები ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას და საუკეთესო პრაქტიკას ინვაზიურ სახეობებთან ბრძოლის კუთხით, ასევე განიხილავენ ინვაზიურ უცხო სახეობებთან დაკავშირებით ევროპული სტრატეგიის დანერგვის საკითხს და ინვაზიური უცხო სახეობების შესახებ ახალ სახელმძღვანელო დოკუმენტებს.
„ინვაზიური სახეობების გავრცელება ბიომრავალფეროვნებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფრთხედ მიიჩნევა. ჩვენი, როგორც გარემოს დამცველების ვალდებულებაა შევამციროთ მათი გავრცელება. ამისათვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალისტებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება. მოხარული ვარ, რომ საქართველო მასპინძლობს ღონისძიებას, სადაც მნიშვნელოვანი გამოწვევები და მათი დაძლევის საკითხები განიხილება“, – აღნიშნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, იური ნოზაძემ.
ბათუმში გამართულ შეხვედრას ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ კონვენციისა (ბერნის კონვენცია) 21 ხელმომწერი ქვეყნის დელეგატი ესწრება. ღონისძიების ფარგლებში, შეხვედრის მონაწილეებისთვის მტირალას ეროვნულ პარკში საველე ვიზიტი გაიმართება.
საქართველოში ბერნის კონვენციის დანერგვა 2008 წლიდან დაიწყო. ქართული მხარე მაქსიმალურად ცდილობს შეასრულოს კონვენციით დაკისრებული ვალდებულებები, დაიცვას და შეინარჩუნოს ეროვნული და საერთაშორისო კონსერვაციული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიები. ბოლო წლების განმავლობაში, სახელმწიფოს ძალისხმევით, ქვეყანაში შეიქმნა „ზურმუხტის ქსელი“, რაც ბიომრავალფეროვნებისთვის მნიშვნელოვანი არეალების დაცვას და შენარჩუნებას ემსახურება.

კომენტარები

კომენტარი