სტუ-ის სტუდენტები აღსრულების ეროვნული ბიუროს ნოვაციებს გაეცნენ

0

აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საინფორმაციო ლექცია-სემინარი ჩაატარა. უმაღლესი სასწავლებლის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე იოსებ ბაღათურია და სამსახურის წარმომადგენლები ესტუმრნენ. სტუდენტებმა მიიღეს ინფორმაცია აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და სააღსრულებო სისტემის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოდერნიზაციის შესახებ. უწყების ხელმძღვანელმა სტუდენტებს ახალი სააღსრულებო კოდექსის პროექტის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რომლითაც ქვეყანაში ახალი სააღსრულებო სისტემა ინერგება.

შეხვედრის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურიდიული სამსახურის იურისტმა ეკატერინე ახალკაცმა სტუდენტებისთვის გამართა ლექცია-სემინარი, სადაც ბიუროს წარმომადგენელმა ისაუბრა სააღსრულებო და არასააღსრულებო სერვისებზე, სააღსრულებო წარმოების ეტაპებსა და პროცედურებზე.

მომავალი იურისტები გაეცნენ საქართველოს სააღსრულებო სისტემას; სააღსრულებო წარმოების მონაწილეებს და მათ სამართლებრივ მდგომარეობას; აღსრულების დაწყების სამართლებრივ საფუძვლებს; აღსრულების ეტაპებს; აღსრულების შედეგებს. გაიმართა დისკუსია და განიხილეს რეალური შემთხვევები.

სტუდენტებმა მოისმინეს პრეზენტაცია აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისების შესახებ, მათ შორის: მოვალეთა რეესტრი, გამარტივებული საქმისწარმოება, ელექტრონული წარმოება, ფაქტების კონსტანტაცია.

შეხვედრა სახელმწიფო უწყებასა და უმაღლეს სასწავლებელს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ჩატარდა. მემორანდუმის თანახმად, აღსრულების ეროვნული ბიურო აქტიურად ჩაერთვება სტუდენტებისთვის ლექცია-სემინარების გამართვაში და ასევე აღსრულების სამართლის სწავლების ინტერესის დანერგვაში.

პროექტის მიზანია სტუდენტებში აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და სააღსრულებო სისტემის შესახებ ცნობადობის ამაღლება; აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის სპეციფიკის გაცნობა, სერვისების შესახებ ცნობადობის ამაღლება; სააღსრულებო საქმიანობის შესწავლის ინტერესისა და ინიციატივის დანერგვა.

კომენტარები

კომენტარი