ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 2023 წლიდან, საბიუჯეტო დაფინანსება რამდენიმე მიმართულებით გაიზრდება

ქართული ღვინის გაზრდილი ექსპორტის ფონზე, 2023 წლიდან, ღვინის ეროვნული სააგენტო კიდევ უფრო აქტიურ რეჟიმში განახორციელებს ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს, რომელიც მოიცავს საინსპექციო კონტროლს, ორგანოლეპტიკურ ტესტირებას, სახელმწიფო კონტროლსა და ზედამხედველობას. შესაბამისად, 2023 წელს „ღვინის ლაბორატორიული კვლევის” ქვეპროგრამის ბიუჯეტი, წინა წელთან შედარებით, 16,7 %-ით გაიზარდა და 700 ათასი ლარი შეადგინა, – ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს.

მათივე ცნობით, ასევე 8,3 %-ით გაიზარდა და 650 ათასი ლარით განისაზღვრა „მევენახეობის განვითარების ღონისძიებების” ბიუჯეტი, რომლის ფარგლებშიც, 2023 წელს, ვენახების კადასტრის პროგრამა დასრულდება საქართველოს მევენახეობის იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც პროგრამა ჯერ არ განხორციელებულა და განახლდება მონაცემები პროგრამის არსებული მონაცემთა ბაზისთვის. ვენახების კადასტრის პროგრამა ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ 2014 წელს დაიწყო. 2021 წელს, პროგრამა რაჭა-ლეჩხუმისა და კახეთის რეგიონებში დასრულდა; პროგრამა მიმდინარე წელს ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში განხორციელდება.

აღსანიშნავია, რომ გაორმაგდა საბიუჯეტო დაფინანსება „ქართული ვაზის პოპულარიზაციისა” და „ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარების” ქვე-პროგრამებისთვის და 100-100 ათასი ლარი შეადგინა, რაც ორივე მიმართულებით საქმიანობის გააქტიურების საფუძველია: გაგრძელდება ქართული ღვინის ისტორიასა და კულტურასთან დაკავშირებული სამეცნიერო მუშაობა და ახალი არქეოლოგიური კვლევები, ასევე გააქტიურდება საქმიანობა ქართული ღვინის ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნების დასარეგისტრირებლად.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები