საჯარო სამსახურის ბიურო: “საერთაშორისო გამჭვირვალობის“კვლევა „მინისტრებისა და მათი მოადგილეების ბიზნესინტერესების” შესახებ მცდარია

საჯარო სამსახურის ბიურო „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ 2019 წლის 10 დეკემბერს გავრცელებული კვლევის „მინისტრებისა და მათი მოადგილეების ბიზნესინტერესები – 2019 წლის მდგომარეობა და აღმოჩენილი დარღვევები“ შესახებ სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს.

- რეკლამა -

- რეკლამა -

აღნიშნულ განცხადებას “კვირა” უცვლელად გთავაზობთ.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ 2019 წლის 10 დეკემბერს გავრცელებულ კვლევაში – „მინისტრებისა და მათი მოადგილეების ბიზნესინტერესები – 2019 წლის მდგომარეობა და აღმოჩენილი დარღვევები“, – მოცემული შეფასებები მცდარია, რამაც შესაძლებელია, გამოიწვიოს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.
2019 წლის განმავლობაში, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, კანონმდებლობის შესაბამისად, მონიტორინგი უკვე განხორციელდა კვლევაში ნახსენები თანამდებობის პირების უმეტესი ნაწილის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მიმართ. მონიტორინგის შედეგად უარყოფითად შეფასდა და დაჯარიმდა მხოლოდ 9 თანამდებობის პირი, მათ შორის არ არიან კვლევაში დასახელებული მინისტრები მაია ცქიტიშვილი, ეკატერინე ტიკარაძე და ლევან დავითაშვილი.
დარღვევის შინაარსი, რომლის საფუძველზეც ბიურომ მიიღო თანამდებობის პირის დაჯარიმების გადაწყვეტილება, უმეტესწილად ეხებოდა არასწორად დაანგარიშებულ სასესხო ვალდებულებებს, ასევე რიგ შემთხვევაში, გამორჩენილი იყო ოჯახის წევრების საბანკო ანგარიშები და ერთჯერადი გასავალი ხარჯები.
კვლევაში მოცემული სხვა თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების უმეტესი ნაწილი მონიტორინგის შედეგად შეფასდა დადებითად, ხოლო არაარსებითი დარღვევის შემთხვევაში, მცირე ნაწილს, მიეცა კანონით დადგენილი წესით გაფრთხილება.
აღსანიშნავია, რომ დეკლარაციაში ისეთი საწარმოს მიუთითებლობა, რომელიც უკანასკნელი 6 ან მეტი წლის განმავლობაში არ ფუნქციონირებს, არ წარმოადგენს დარღვევას. ამასთან, აქციებისა და წილის ფლობის კანონთან შეუსაბამობა, კვლევაში არასწორად არის მითითებული.
მონიტორინგის საბოლოო შედეგი გამოქვეყნდება ანგარიშის სახით მიმდინარე წლის ბოლოს, პროაქტიულად, კანონით დადგენილი წესით, სადაც ასახული იქნება კონკრეტული თანამდებობის პირის მიმართ ბიუროს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგი, ხოლო დარღვევის არსებობისას, დარღვევის შინაარსიც”,-ნათქვამია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები