პარლამენტმა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის თანმდევი კანონპროექტები განიხილა

0

პარლამენტმა, პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის თანმდევი კანონპროექტები განიხილა. მათ შორის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ” კანონპროექტი. კანონპროექტით ახლებურად ყალლიბდება მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი.
მომხსენებლის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის თქმით, მეორე მოსმენის შემდეგ კანონპროექტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის რეკომენდაციით მცირე რედაქციული ხასიათიც ცვლილებები განხორციელდა. მეორე მოსმენის შემდეგ ცვლილებები არ შესულა „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” ცვლილების შეტანის შესახებ” და „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ” კანონპროექტებში.
მეორე მოსმენით განხილეს პარლამენტის წევრის, რევაზ არველაძის საკანონმდებლო ინიციატივით წარმოდგენილი კანონპროექტი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”, რომლის თანახმადაც ჩნდება და განისაზღვრება ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებლის სტატუსი, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის შესყიდვას და მიწოდებას პირდაპირი მომხმარებლებისთვის.
პარლამენტის წევრმა დავით სონღულაშვილმა კოლეგებს მეორე მოსმენით განსახილველად წარუდგინა „საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ” კანონპროექტი, რომლის თანახმად, საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ 500 და მეტი რეგისტრული ტონის საერთო ტევადობის გემს, რომელიც გამოიყენება მეზღვაურთა სასწავლო-საწვრთნელი მიზნით,შეუძლია განახორციელოს საერთაშორისო ნაოსნობა. ასეთი გემების ტექნიკური ზედამხედველობის პირობა, ტექნიკური ზედამხედველობის სტანდარტი და საერთაშორისო მოწმობების გაცემის წესი თანხმდება სააგენტოსთან აღიარებული ორგანიზაციის მხრიდან.
ამის შემდეგ პარლამენტმა მოისმინა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის მიერ 2017 წლის 1სექტემბრიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში, რომელიც კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა გააცნო კოლეგებს.
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წლიური ანგარიში (2017 წლის 1 სექტემბერი – 2018 წლის 1 სექტემბერი) კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო ქაცარავამ წარმოადგინა. მომხსენებლებმა უპასუხეს კოლეგების შეკითხვებს და მოისმინეს მათი შეფასებები გაწეული საქმიანობის თაობაზე.
პარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე კენჭი უყარა სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) საბჭოს წევრობის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილ კანდიდატურებს და 79 ხმით, ერთხმად, მხარი დაუჭირა გიორგი მუხიგულიშვილის კანდიდატურას.
დეპუტატებმა კენჭისყრით დაუჭირეს მხარი განხილულ საკითხებს და ცნობად მიიღეს კომიტეტების მიერ წარმოდგენილი წლიური საქმიანობის ანგარიშები.

კომენტარები

კომენტარი