დედოფლისწყაროში „მინდვრის დღეები 2017“ გაიმართა

0

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დედოფლისწყაროს ბაზაზე „მინდვრის დღეები 2017“ გაიმართა.
ღონისძიების ფარგლებში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების წარმომადგენლებმა და ფერმერებმა ბაზაზე არსებული მარცვლოვანი კულტურების ექსპერიმენტული ნაკვეთი დაათვალიერეს.
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახური ინტენსიური ტიპის ხორბლის ჯიშების შექმნასა და გავრცელებაზე მუშაობს. ამ ეტაპზე, გამოყვანილია და გასავრცელებლად შერჩეულია რბილი ხორბლის 8 პერსპექტიული ჯიში.
„მინდვრის დღეები 2017“ ფარგლებში, ფერმერებმა მოსავლის აღებაში უშუალო მონაწილეობა მიიღეს. მათთვის საინტერესო ჯიშის შერჩევის შემთხვევაში, მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახური ფერმერებს სათესლე მასალით უზრუნველყოფს.
სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში გამოყვანილი ყველა ახალი ჯიში გვალვაგამძლეობით, დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ გამძლეობით გამოირჩევა, ვარგისია მექანიზებული აღებისათვის, ხასიათდება მაღალხარისხიანობითა და მაღალმოსავლიანობით. აღსანიშნავია, რომ დედოფლისწყაროს ბაზაზე მოსავლიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ახალმა ჯიშმა „LG-43” (1 ჰექტარზე 5,5 -5,7 ტონა) აჩვენა.
„მინდვრის დღეების 2017“ ფარგლებში, სელექციური ნათესების ამღები კომბაინიც გამოსცადეს, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) უსასყიდლოდ გადასცა.

კომენტარები

კომენტარი