ყვარელში ილია ჭავჭავაძის საგვარეულო კოშკის სარესტავრაციო სამუშაოების III ეტაპი დასრულდა

0

ყვარელში ილია ჭავჭავაძის საგვარეულო კოშკის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების III ეტაპი დასრულდა.
კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, სამუშაოების შედეგად, მოეწყო სახურავის მოფიცვრაზე რუბეროიდის საიზოლაციო ფენა, მოიჭიმა 2 სმ სისქეზე ქვიშის დრენაჟი და 4 სმ სისქეზე ქვიშა-ცემენტი, მოხდა ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ბიტუმით პრაიმერიზაცია და შემდგომ 2 ფენის „ლინოკრომით“ ჰიდროიზოლაცია, მოხდა ხის მასალის ანტისეპტირება, შეგროვდა სამშენებლო ნაგავი და მოხდა მისი ტრანსპორტირება.
სამუშაოები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ნებართვითა და დაფინანსებით მიმდინარეობდა.

შემსრულებელი: შპს „ბურკიტექი“

კომენტარები

კომენტარი