ევროკომისია სამეწარმეო და ტრანსპორტის სფეროებში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს დადებითად აფასებს

0

ევროკომისიის 2017 წლის ანგარიშის თანახმად, საქართველო ასრულებს თავის ვალდებულებებს  ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით განსაზღვრულ ვადებში. ანგარიშში საუბარია კონკრეტულად იმ მიმართულებების შესახებ, რომლებშიც  საქართველომ პროგრესს მიაღწია. მათ შორის აღნიშნულია სამეწარმეო კანონმდებლობის,  ინდუსტრიული და სამეწარმეო პოლიტიკის განხორციელების და ტრანსპორტის სფეროში არსებული დადებითი ტენდენციები.

ანგარიშში სამეწარმეო კანონმდებლობის კუთხით აღნიშნულია, რომ განხორციელდა რეგულირების გავლენის შეფასება მეწარმეთა შესახებ კანონის პროექტზე, რომლის მიზანს წარმოადგენდა კანონის პროექტის შედარება შესაბამის ევროპულ დირექტივებთან და ასევე, კანონის პროექტის ეკონომიკური გავლენის შეფასება.

დოკუმენტში საუბარი შეეხება იმ ფაქტსაც, რომ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში” ფარგლებში, 2017 წლის აპრილში მთავრობამ დაიწყო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რათა ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო საწარმოების მიერ DCFTA-ის შესაძლებლობებით სარგებლობას. ამასთან, მთავრობა გეგმავს „ბიზნეს სახლის” შექმნას ბიზნესისთვის საჭირო სახელმწიფო სერვისების ერთი სარკმლის პრინციპით მიწოდების უზრუნველსაყოფად.

ანგარიშში ასევე ხაზგასმულია, რომ DCFTA-ის შესახებ ინფორმაციის კიდევ უფრო მეტად გავრცელებისთვის შეიქმნა სპეციალური ვებ-გვერდი, რომელიც წარმოადგენს პლატფორმას საკანონმდებლო და პრაქტიკული ინფორმაციის მიღების მიზნით. ვებ-გვერდი ფუნქციონირებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობის მიზნით კი, მათ შორის მათი ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ფასილიტაციისთვის სააგენტო „აწარმოე საქართველოში” და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების  სააგენტო უზრუნველყოფს ქართველი მეწარმეების ხელმისაწვდომობას ევროპის მეწარმეთა ქსელზე (EEN). შეიქმნა DCFTA-ს საინფორმაციო ცენტრები თბილისსა და საქართველოს 4 რეგიონში.

რაც შეეხება ტრანსპორტის სფეროს, როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, საქართველოს მთავრობამ მიიღო 2017 წლის სამოქმედო გეგმა გზების უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის განსახორციელებლად. სამოქმედო გეგმა მოიცავს შესაბამის ზომების გატარებას როგორც საკანონმდელო, ისე ტრანსპორტის პოლიტიკის გზით, მათ შორის, ინვესტირებას, საგზაო უსაფრთხოების და ავტომობილების გზაზე ვარგისობის პერიოდული ინსპექტირების შემოღების კუთხით.

კომენტარები

კომენტარი