საქართველოს პროკურორთა კონფერენციაზე საპროკურორო საბჭოს ორი წევრი აირჩიეს

0

საქართველოს პროკურორთა კონფერენციაზე საპროკურორო საბჭოს ორი პროკურორი წევრი აირჩიეს.

როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, კონფერენციაში მონაწილე საქართველოს პროკურატურის პროკურორებმა და გამომძიებლებმა, საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი 7 კანდიდატიდან ფარული კენჭისყრით ნდობა ორ პროკურორს – თბილისის ისანი-სამგორის რაიონულ პროკურორს ივანე კაკალიას და საქართველოს მთავარი პროკურატურის პროკურორს ნანა ხუნჯუას გამოუცხადეს.

აღსანიშნავია, რომ საპროკურორო საბჭოს ორ პროკურორ წევრს – ნათია სონღულაშვილს და გიორგი გაბოძეს ვადამდე შეუწყდა უფლებამოსილება, რადგან მათ დაიკავეს საპროკურორო საბჭოს წევრთან შეუთავსებელი თანამდებობა.
პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონის მე-81 მუხლის – 31 პუნქტის შესაბამისად ,,ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ საპროკურორო საბჭოს წევრმა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ არ შეიძლება განახორციელოს საპროკურორო საბჭოს წევრის უფლებამოსილება და მისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში საპროკურორო საბჭოს ახალი წევრი უნდა აირჩეს უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის დღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა“. საპროკურორო საბჭოს 8 წევრს, რომელთა ¼ უნდა იყოს განსხვავებული სქესის, ირჩევს საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია. კონფერენციაზე საბჭოს წევრების არჩევა ხდება პროკურორებისა და გამომძიებლების მიერ ფარული კენჭისყრით, შემდეგი კვოტების მიხედვით:
• 3 წევრი აირჩევა მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელთაგან;
• 1 წევრი აირჩევა აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების პროკურატურების წარმომადგენელთაგან;
• 3 წევრი აირჩევა აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული (კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის) საოლქო პროკურატურების, ქ. თბილისის პროკურატურის და რაიონული პროკურატურების წარმომადგენელთაგან;
• 1 წევრი აირჩევა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული (დასავლეთ საქართველოს, სამეგრელო-ზემო სვანეთის) საოლქო და რაიონული პროკურატურების წარმომადგენელთაგან.
პროკურორებისგან და პროკურატურის გამომძიებლებისგან შემდგარი არანაკლებ 30-კაციანი საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი საპროკურორო საბჭოს წევრი 4 წლის ვადით აირჩევა; საპროკურორო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს პროკურორი ან პროკურატურის გამომძიებელი, რომელსაც აქვს იურისტად მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება, მათ შორის, პროკურორად ან პროკურატურის გამომძიებლად მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. საპროკურორო საბჭოს წევრის საქმიანობა არ ანაზღაურდება. საბჭოს წევრობის კანდიდატი არ შეიძლება იყოს მთავარი პროკურორი, მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე, მთავარი პროკურორის მოადგილე, მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი, ქ. თბილისის პროკურორი ან საოლქო პროკურორი.
საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია არის პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა კრება, რომლის უფლებამოსილებაა საპროკურორო საბჭოს წევრთა არჩევა.

საქართველოს პროკურატურის კონფერენცია – პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა კრება საქართველოს პროკურორთა კონფერენციის თავმჯდომარემ, საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ მიიწვია,  რომელიც ევროკავშირის „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერის“ პროექტის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით სასტუმრო ,,ბილტმორ თბილისში“ გაიმართა.

კომენტარები

კომენტარი