კატეგორია: ქართული პროდუქცია

კონფლიქტები
0

ე.წ. სამხრეთ ოსეთის “სამართალდამცველები” 2020 წელს, „აკრძალული ქართული წარმოების პროდუქციის უკანონო გაყიდვის არიდების მიზნით“ რეიდებს…