თეგი

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

კორონავირუსთან დაკავშირებული მასალები აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე უკვე რამდენიმე მუნიციპალიტეტში…

კორონავირუსთან დაკავშირებული მასალები აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე მარნეულის, ბოლნისის, რუსთავის, გარდაბანის, თეთრიწყაროს, წალკას, დმანისის, ახალციხის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ასპინძის, ადიგენისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში უკვე…