თეგი

სარეკლამო სმსები

სატელეფონო ნომერზე სარეკლამო შინაარსის მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მიღებისას მომხმარებლის…

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე წარმოებული საქმის შესწავლა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა -…