თეგი

ზუგდიდი პროექტი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ქაღალდისა და მუყაოს სეპარირების საპილოტე პროექტისთვის ნარჩენების…

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის ქაღალდისა და მუყაოს სეპარირების საპილოტე პროექტისთვის შეძენილ იქნა სპეციალური…