თეგი

დავითაშვილი შავი ზღვა

ლევან დავითაშვილი – აუცილებელია შავ ზღვაზე სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარება და შუა…

„საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, რაც, თავის მხრივ, განაპირობებს შუა სატრანზიტო დერეფნის ეფექტიანობის ამაღლებას. სახეზე გვაქვს პროგრესი, როგორ გაიზარდა 2014 წელთან შედარებით…