„საქსტატი“ საერთაშორისო ექსპერტების მისიას მასპინძლობს

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახური საერთაშორისო ექსპერტების ტექნიკური დამხარების ოთხდღიან მისიას მასპინძლობს. მისია აერთიანებს როგორც გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE), ისე ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების სტატისტიკური სამსახურების წარმომადგენლებსა და დამოუკიდებელ ექსპერტებს, – ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახური ავრცელებს.

მათივე ინფორმაციით, მისიის მიზანს წარმოადგენს გაეროს სტატისტიკური ბიზნეს პროცესების ზოგადი მოდელის (GSBPM) შესაბამისად, პროცესზე ორიენტირებული ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვის მიზნით საგზაო რუკის შემუშავებაში ხელშეწყობა.

GSBPM მაღალი ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოებისა და გავრცელების შესახებ გაეროს სრულყოფილი და ინტეგრირებული ჩარჩო დოკუმენტია. მსოფლიოს მასშტაბით ეს მოდელი 50-ზე მეტი ქვეყნის სტატისტიკის სამსახურმა დანერგა.

სტატისტიკის წარმოების პროცესის მოდერნიზაცია და საქსტატის “ფუნქციურ’’ მოდელზე გადასვლა 2020-2023 წლების საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნების შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს.

დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტატისტიკური მიზნებისთვის ადმინისტრაციული წყაროების უფრო მეტად გამოყენება და სტანდარტიზებული საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემებისა და მეთოდოლოგიების შესაბამისად სტატისტიკური ბიზნეს პროცესების ზოგად მოდელზე – GSBPM-ზე – გადასვლა.

საერთაშორისო ექსპერტების მისია ითვალისწინებს სამუშაო შეხვედრებს როგორც საქსტატის ხელმძღვანელობასთან, ისე შესაბამის დარგობრივ და მეთოდოლოგიაზე პასუხისმგებელ ერთეულებთან.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები