სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ახალი, A2 ქვეკატეგორია დადგინდა

“საგზაო მოძრაობის შესახებ” საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, დადგინდა სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ახალი, A2 ქვეკატეგორია, რომელიც ითვალისწინებს მოტოციკლს, რომლის მაქსიმალური სიმძლავრე არ აღემატება 35 კვტ-ს, ხოლო სიმძლავრის/წონის კოეფიციენტი − 0,2 კვტ/კგ-ს.
მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით,
A2 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვებისთვის ასაკობრივი ზღვარი განისაზღვრება 18 წლიდან. A2 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოსაპოვებლად, დაინტერესებულმა პირმა საჭიროა, ჩააბაროს მართვის უფლების მისაღები თეორიული და პრაქტიკული გამოცდები.

“თუ პირი ფლობს A1 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას, მას უწევს მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება.

A2 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მქონე პირს უფლება აქვს, მართოს როგორც AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება, ასევე, A1 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება და ტრიციკლი, რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 15 კვტ-ს”, – აცხადებენ მომსახურების სააგენტოში.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები