იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 38 კანდიდატიდან 34 მოსამართლე უვადოდ გაამწესა

0

იუსტიციის უმაღლესი საბჭომ უვადოდ გამწესების მსურველ მოსამართლეების კენჭისყრა დაასრულა.

საბჭომ უვადოდ გამწესების მსურველი 38 კანდიდატიდან 34 უვადოდ გაამწესა, ხოლო ოთხ კანდიდატს უარი უთხრა.
უვადოდ გამწესებული კანდიდატების სია ასეთია:
1. ალანია თამარი – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
2. ბურჯანაძე თამარი – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია.
3. გაბინაშვილი მერაბი – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
4. გელაშვილი დავითი – ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ქედას მუნიციპალიტეტში
5. გველესიანი მაკა – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
6. გვრიტიშვილი დიმიტრი – ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა (ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე)
7. გოგიჩაიშვილი გიორგი – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
8. გოგიაშვილი გიორგი – თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
9. გორგოძე მაკა – ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
10. ენუქიძე მალხაზი – ახალქალაქის რაიონული სასამართლო
11. ერემაძე მირანდა – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
12. ეცადაშვილი თინათინი – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
13. თეთრაული მაია – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
14. თოთოსაშვილი გოგიტა – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
15. კაკაბაძე ვლადიმერი – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
16. კალიჩენკო ლელა – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
17. კუჭავა ქეთევანი – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
18. მამისეიშვილი დავითი – ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია (ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე)
19. მეშველიანი ლევანი – სამტრედიის რაიონული სასამართლო (თავმჯდომარე)
20. მშვენიერაძე ვასილი – თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია (თავმჯდომარე) – თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე
21. ნიკაჭაძე მანანა – ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ბაღდათის მუნიციპალიტეტში
22. პავლიაშვილი სპარტაკი – თბილისის სააპელაციო სასამართლო, საგამოძიებო კოლეგია
23. სვიანაძე მაია – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
24. სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილი თეა – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
25. სულხანიშვილი მაია – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
26. ფხაკაძე მამია – რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია (რუსთავის საქალაქო სასამართლო თავმჯდომარე)
27. ყანჩელი ეკატერინე – რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
28. შენგელია ირაკლი – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა (პალატის თავმჯდომარე)
29. ჩიხლაძე თამარი – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
30. ჩხაიძე სიმონი – ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
31. წიკლაური ვანო -თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
32. წიქარიძე შორენა – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
33. ჭედია მაკა – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
34. ხოლოაშვილი მარინა – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
იუსტიციის საბჭომ უვადოდ გამწესებაზე უარი უთხრა ირაკლი აბშილავას, ეკატერინე გაბრიჩიძეს, როინ კახიანსა და ელისო ტუკვაძეს.

საბჭომ უვადოდ გამწესების მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრება 9 ოქრომბერს დაიწყო და 11 ოქტომბერს დაასრულა. კანდიდატთა სიაში იყვნენ, როგორც დღეს მოქმედი საბჭოს წევრები, ასევე მოსამართლეები, ძველი შემადგენლობიდან, გასაუბრება გაიარა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თვამჯდომარემ, ვასილ მშვენიერაძემაც.

კომენტარები

კომენტარი