არჩევნებთან დაკავშირებით, პოლიტიკური პარტიები მზადებას იწყებენ

0

​საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, პოლიტიკური პარტიები მზადებას იწყებენ. არჩევნები ოქტომბერში გაიმართება, თუმცა ზუსტი თარიღი საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა გამოაცხადოს.
​საქართველოს მოქალაქეები, ადგილობრივ დონეზე, მერებს 12 თვითმმართველ ქალაქში აირჩევენ.
„არჩევნებს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით და არჩევნები ინიშნება კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მესამოცე დღისა.
​მოქმედი კანონმდებლობით, განსაზღვრული არის 12 თვითმმართველი ქალაქი, რომელიც ირჩევს ქალაქის მერს”, – განაცხადა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა, ანა მიქელაძემ.

კომენტარები

კომენტარი