სასწავლო კურსი “გარემოსდაცვითი მმართველი” დასრულდა

0

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსი “გარემოსდაცვითი მმართველი” დასრულდა.
კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, კომპანიას, რომლებიც, წლის განმავლობაში, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო, 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს წარმოქმნის, ეკისრება ვალდებულება, ჰყავდეს ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი – „გარემოსდაცვითი მმართველი“.
როგორც “კვირას” გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან აცნობეს, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით, გარემოსდაცვითი მმართველისთვის შემუშავდა შესაბამისი მოდული, რომელიც ნარჩენების მართვის სფეროში არსებულ ყველა მოთხოვნას ითვალისწინებს. სასწავლო კურსში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც კომპანიების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს, ისე – ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.
სასწავლო კურსი კომპანიებს საშუალებას აძლევს, ჰყავდეთ კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით გადამზადებული კადრი.
სასწავლო კურსი კი ამ კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრების გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას უზრუნველყოფს. კურსს მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დარგის სპეციალისტები უძღვებიან.
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა 328 პირი გადაამზადა, რომელთა უმრავლესობა (80%) გარემოსდაცვითი მმართველის პოზიციაზეა  დასაქმებული.

კომენტარები

კომენტარი