2017 წელს, საქართველოში 398 მამაკაცი მეუღლის გვარზე გადავიდა

0

იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით, 2017 წელს საქართველოში გვარი 8 339-მა პირმა შეიცვალა.
უფრო კონკრეტულად კი, გასულ წელს პირდაპირი აღმავალი შტოს ნათესავის გვარი მიიღო 1977-მა მამაკაცმა და 5467-მა ქალმა, ხოლო მეუღლის გვარი – 418-მა მამაკაცმა და 477-მა ქალმა.
რაც შეეხება 2016 წელს, პირდაპირი აღმავალი შტოს ნათესავის გვარი მიიღო 1678-მა მამაკაცმა და 5497-მა ქალმა. ამავე წელს მეუღლის გვარი მიიღო 398-მა მამაკაცმა და 464-მა ქალმა.

კომენტარები

კომენტარი