დაისჯებიან თუ არა “სექსმუშაკები” პროსტიტუციისთვის – საკონსტიტუციო სასამართლო საკითხზე დღეს იმსჯელებს

0

საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს მოსარჩელე ს.მ.-ს სარჩელს „საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ განიხილავს.

მოსარჩელე სადავოდ ხდის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ნორმებს, რომლებიც პროსტიტუციისთვის სასჯელს აწესებს.

სარჩელის თანახმად, იზღუდება პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება-სექსუალური ქცევის არჩევის თავისუფლების კომპონენტში.

მოსარჩელე ასევე მიიჩნევს, რომ ბუნდოვანია, რას ნიშნავს ტერმინი „პროსტიტუცია“ და ნორმა ვერ აკმაყოფილებს პასუხისმგებლობის დამდგენი კანონის ხარისხობრივ სტანდარტებს.

კომენტარები

კომენტარი