წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღეს ლაბორატორიაც უერთდება

0

22 მარტი წყლის საერთაშორისო დღეა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული ლაბორატორია  სხვადასხვა აქტივობებით უერთდება წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო ღონისძიებას. დღეს,  სკოლის მოსწავლეებისათვის ღია კარის დღე მოეწყობა და მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება თავადაც ჩაერთონ წყლის კვლევის პროცესში. ლაბორატორიის სპეციალისტები წყლის სისუფთავესა და ხარისხსზე მოსწავლეებს საინტერესო ცნობებს მიაწვდიან.

სასმელი წყლის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს და ეროვნული რეგლამენტის მოთხოვნებს. მომხმარებლების ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია დროული და საერთაშორისო სტანდარტის ლაბორატორიული ანალიზის ჩატარება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომუშავე სახელმწიფო უწყებებს შორის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია. ამისათვის, უწყვეტად მიმდინარეობს ახალი თანამედროვე სადიაგნოსტიკო მეთოდების დანერგვა და არსებული მეთოდების სრულყოფა. ლაბორატორია და ლაბორატორიის მიერ წარმოებული კვლევები არის საერთაშორისოდ აღიარებული, რაც ქმნის სანდოობის განცდას, როგორც ქვეყანაში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ. საერთაშორისო აკრედიტაციის მინიჭებით სარწმუნო ხდება გამოცდების შედეგების უტყუარობა და სიზუსტე. წყლის კველვაზე მომუშავე ლაბორატორიის სპეციალისტები იღებენ აქტიურ მონაწილეობას   საერთაშორისო პროფესიულ ტესტირების პროგრამაში, სადაც უმაღლესი სიზუსტით წარადგენენ კვლევის შედეგებს.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში მომხმარებლებს სასმელი წყლის გამოკვლევა შეუძლიათ, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, როგორც მიკრობიოლოგიურ, ასევე ფიზიკო-ქიმიურ მაჩვენებლებზე. ამ კვლევებით შესაძლებელია წყლის სისუფთავისა და ხარისხის დადგენა.

დღევანდელი დღის მონაცემებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში სასმელ წყალში სულ ჩატარებულია 1026 კვლევა. როგორც კერძო, ასევე იურიდიული პირებისგან ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად შემოსულია 439 ნიმუში. 2017 წლის მონაცემებით, ქვეყნის მასშტაბით, სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიურ და ფიზიკურ-ქიმიურ მაჩვენებლებზე სულ ჩატარებულია 5754 კვლევა. როგორც კერძო, ასევე იურიდიული პირებისგან ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად შემოსულია 2251 ნიმუში.

კომენტარები

კომენტარი