საქსტატი: სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 7.1%-ით გაიზარდა

0

2020 წლის იანვარში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7.1 პროცენტით გაიზარდა.

საქსტატის მონაცემებით, 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე:
დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია: ფასები გაიზარდა 7.4 პროცენტით, რამაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 6.01 პროცენტული პუნქტით მოახდინა გავლენა. ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა კვების პროდუქტებზე (11.4 პროცენტი);
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება: დაფიქსირდა ფასების 20.8 პროცენტიანი ზრდა, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 1.30 პროცენტული პუნქტით განისაზღვრა.

კომენტარები

კომენტარი