მაჟორიტარ დეპუტატთა ჯგუფი: ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის გაცილებით ადვილი და კომფორტულია შეაფასონ არა პოლიტიკური პარტიები, მათი აბსტრაქტული და ვირტუალური პროგრამებით, არამედ კონკრეტული ადამიანები

0

„ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის გაცილებით ადვილი და კომფორტულია შეაფასონ არა პოლიტიკური პარტიები, მათი აბსტრაქტული და ვირტუალური პროგრამებით, არამედ კონკრეტული ადამიანები, რომლებმაც თავიანთი წარსული საქმიანობით მოიპოვეს მხარდაჭერისათვის საკმარისი ნდობა და პატივისცემა”, – ამის შესახებ მაჟორიტარ დეპუტატთა ჯგუფის განცხადებაშია ნათქვამია.
განცხადების თანახმად, მსოფლიო სტატისტიკა მაჟორიტარული კომპონენტის მქონე სისტემების უპირატესობაზე მეტყველებს. ამის მაგალითად განცხადებაში მოყვანილია დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ფუნქციონირებს.
„თანამედროვე მსოფლიოში არ წყდება დისკუსია საარჩევნო სისტემების ავკარგიანობის შესახებ. დემოკრატიული ქვეყნები საარჩევნო სისტემებს, ხშირ შემთხვევაში, ისტორიული და გეოპოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევენ და დღემდე არც თამამი ექსპერიმენტებისგან იკავებენ თავს.
​მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ძირითადი საარჩევნო სისტემა – მაჟორიტარული, პროპორციული და შერეული – თანაბრად დემოკრატიულ და, შესაბამისად, ლეგიტიმურ სისტემებად არის მიჩნეული, მსოფლიო სტატისტიკა მაინც მაჟორიტარული კომპონენტის მქონე სისტემების უპირატესობაზე მეტყველებს, იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, რომ თანამედროვე, ლიბერალური დემოკრატიის აკვნად მიჩნეული ანგლოსაქსური ცივილიზაციის ორივე მექაში, დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ფუნქციონირებს, ისევე, როგორც კონტინეტური ევროპის პიონერ დემოკრატიაში – საფრანგეთის რესპუბლიკაში.
​დასავლეთის, კერძოდ კი, ევროპის ტრადიციულ დემოკრატიებში, სადაც პარტიებს მწყობრი, ისტორიულად ჩამოყალიბებული იდეოლოგიური პლატფორმები გააჩნიათ და ამომრჩევლის სეგმენტაციაც ამ პლატფორმებისადმი სომპატიების საფუძველზე ხდება, პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რასაკვირველია, წარმატებით ფუნქციონირებს”, – ნათქვამია განცხადებაში.
აღნიშნული ინფორმაცია მაჟორიტარ დეპუტატთა ჯგუფის სახელით, მცხეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, დიმიტრი ხუნდაძემ გაავრცელა.

კომენტარები

კომენტარი