თეგი

UNECE

UNECE: საქართველო, წამყვანი სავაჭრო რეფორმატორი რეგიონში, წარმატებით უმკლავდება COVID-19-ის უარყოფით…

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE-ს) მიერ მაისი-ივლისში ჩატარებული კვლევის ანგარიშში „კოვიდ-19-ის გავლენა საქართველოს ვაჭრობასა და სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე," დადებითადაა შეფასებული საქართველოს მთავრობის მიერ პანდემიის შედეგების…