თეგი

ხანიშვილი

გიორგი ხანიშვილი: სწორი ფიტოსანიტარიული პოლიტიკის შედეგად, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოსავლის…

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, მცენარეთა დაცვის დარგის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით შექმნილი სამეთვალყურეო საბჭოს მე-3 შეხვედრა გაიმართა. სამეთვალყურეო საბჭო სხვადასხვა უწყებისგან დაკომპლექტებული 19 წევრისგან…