თეგი

სიმონ ჯანაშია

სიმონ ჯანაშია: დისტანციური სწავლების ხარისხი შემდეგ 10 წელში გამოიკვეთება

"დისტანციური სწავლება ისეთ განათლებას ვერ იძლევა, როგორიც საჭიროა, ეფექტური დაგეგმარების გარეშე ბავშვები სწავლაში ჩამორჩებიან, შემდეგი, მაღალი კლასების პროგრამების დაძლევა ძალიან გაუჭირდებათ. საბოლოოს, ეს აისახება იმაზე, რომ ქვეყანას…