თეგი

ანტიკრიზისული ზომები

საქართველოს მთავრობა ანტიკრიზისული ეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების დამატებით პორტფელზე…

საქართველოს პრემიერმინისტრის დავალების შესაბამისად, „კოვიდ-19“-ის პანდემიის ნეგატიური ეკონომიკური შედეგების მინიმიზაციასა და დამატებით ანტიკრიზისულ ღონისძიებებზე საქართველოს მთავრობა აქტიურ მუშაობას განაგრძობს, – აღნიშნულ საკითხთან…